Chi tiết sản phẩm
PIN IBM ThinkPad A20m, A20p, IBM A21m, A21p
PIN IBM ThinkPad A30, A30p, A31, A31p
PIN IBM ThinkPad 600E
PIN IBM ThinkPad SERI T20 - T21 - T22 - T23
PIN IBM ThinkPad T30
PIN IBM ThinkPad T40-41-42-43-R50E-R51-R52
PIN IBM ThinkPad R30-R31
PIN IBM ThinkPad R32 , R40
PIN IBM ThinkPad R40E
PIN IBM ThinkPad X20 - X21 - X22
PIN IBM ThinkPad X30 - X31
PIN IBM ThinkPad X40, x41
PIN IBM ThinkPad X40, x41 ( 8CELL - UPTO 4H )
PIN IBM ThinkPad T40-41-42-43- ( 9CELL - UPTO 4H )
PIN IBM ThinkPad T40-41-42-43(9CELL-UPTO 4H ) (ORIGINAL)
PIN IBM ThinkPad Z60T - T60
PIN IBM ThinkPad Z60T - T60 (ORIGINAL)
PIN IBM ThinkPad Z60T - T60 ( 9CELL - UPTO 4H )
PIN IBM ThinkPad Z60T - T60 (9CELL-UPTO 4H ) (ORIGINAL)
PIN IBM ThinkPad T61 4 CELL SERIES
PIN IBM ThinkPad T61 4 CELL SERIES (ORIGINAL)
PIN IBM ThinkPad T61 7 CELL SERIES
PIN IBM ThinkPad T61 7 CELL SERIES (ORIGINAL)
PIN IBM ThinkPad X60, X60s, X61
PIN IBM ThinkPad X60, X60s, X61 4 CELL SERIES (ORIGINAL)
PIN IBM ThinkPad X60 , X60s, X61 ( 8CELL - UPTO 4H )
PIN IBM ThinkPad X60 , X60s, X61 8 CELL SERIES (ORIGINAL)


BATTERY LENOVO - Brandnew FULL Box
PIN IBM LENOVO 3000 C100 SERIES
PIN IBM LENOVO 3000 C100 SERIES (ORIGINAL)
PIN IBM LENOVO 3000 N100 C200 SERIES (4400mA)
PIN IBM LENOVO 3000 N100 C200 SERIES (5200mA)
PIN IBM LENOVO 3000 N100 C200 SERIES (ORIGINAL)
PIN IBM LENOVO3000 Y400, Y410 SERIES (4800mA)
PIN IBM LENOVO3000 Y400, Y410 SERIES (5200mA)
PIN IBM LENOVO3000 Y400, Y410 SERIES (ORIGINAL)
PIN IBM LENOVO3000 G400, G410 SERIES (4800mA)
PIN IBM LENOVO3000 G400, G410 SERIES (ORIGINAL)

BATTERY SONY VAIO - Brandnew FULL Box
PIN SONY VAIO PCGA-BP2R R505/BP51
PIN SONY VAIO BP71
PIN SONY VAIO BPZ51/N505TR
PIN SONY VAIO GRT/BP2NX / BP2NY
PIN SONY VAIO PCGA-BP2R
PIN SONY VAIO PCGA-BP2T
PIN SONY VAIO PCGA-BP2V
PIN SONY VAIO BP2E
PIN SONY VAIO BP3S
PIN SONY VAIO VGP-BPS2, VGP-BPS2A, VGP-BPS2B
PIN SONY VAIO VGP-BPS2, BPS2A, BPS2B (ORIGINAL)
PIN SONY VAIO BPS3 T series
PIN SONY VAIO BPS4 BX series
PIN SONY VAIO BPS4 BX series (ORIGINAL)
PIN SONY VAIO VGP BPS8 FZ series
PIN SONY VAIO VGP BPS8 FZ series (ORIGINAL)
PIN SONY VAIO VGP BPS9 NR series, CR series, SZ series, AR series
PIN SONY VAIO VGP BPS9 (ORIGINAL)
PIN SONY VAIO TX series (VGP-BPL5A VGP-BPS5 VGP-BPS5A)
PIN SONY VAIO BPL2 SZ, FE, N, S, FS series, ( 9CELL - 4H )


BATTERY TOSHIBA - Brandnew FULL Box
PIN Toshiba Satellite 3000 series
PIN Toshiba Satellite P300/400/4600/1405/S151/1405/1500
PIN Toshiba sattelite 1410-1400-2410-1800
PIN Toshiba sattelite 8000 series
PIN Toshiba sattelite 8100 series
PIN Toshiba sattelite 8200 series
PIN Toshiba Satellite 1955-S801 series
PIN Toshiba Satellite P20/P25 Series
PIN Toshiba Tecra 9000/9100/Portege 4000 series
PIN Satellite 5000/5100 Series/Portege A100 Series
PIN Toshiba Satellite 2430/2435 series
PIN Toshiba Satellite 2450/2455 series
Toshiba6000/6100/R10/R15/M200/M205/TE2000/TE2100
PIN Toshiba Satellite A60/A65 Series Pro A60 Series
PIN Toshiba Satellite A10/A15/Tecra A1 Series
PIN Toshiba sattelite M18, M35
PIN Toshiba Tecra A2/M2/M2V/Satellite A50/A55 series
PIN Toshiba Portege R150 - R200
PIN Toshiba Portege 3500 series
PIN Toshiba sattelite 1410-1400-2410-1800
PIN Toshiba sattelite L20, L10
PIN Toshiba sattelite L20, L10 (ORIGINAL)
PIN Toshiba Tecra M1/Satellite Pro M10/M15 series
PIN Toshiba sattelite A30, A35,2430,S255,S256
PIN Toshiba Satellite M30/M35 Series/Satellite Pro M30
PIN Toshiba Satellite A70/A75/ M60,M65/P30/P35 series
PIN Toshiba Satellite A80 -100 Series Only/ A100 / A105-S4000 Series Only / M40 / M45 / M50 / M55 / M100 / M105 - S3000 Series Only / Pro Series / Tecra A3 / A4 / A5 / A6 / A7 / S2
PIN Toshiba Satellite A80 -100 Series Only/ A100 / A105-S4000 Series Only / M40 / M45 / M50 / M55 / M100 / M105 - S3000 Series Only / Pro Series / Tecra A3 / A4 / A5 / A6 / A7 / S2 (ORIGINAL)

BATTERY DELL - Brandnew 100% FULL Box
PIN DELL Inspiron 2500/3700/2800 Latitude C/CP/CPI /CPX Series
PIN DELL Inspiron 2600/2650 Series
PIN DELL Inspiron 5000 Series/Winbook Z1 Series
PIN DELL 1100/1150/5100/5150/5160 Series/Latitude 100L
PIN DELL Latitude Ls Series/Inspiron 2100/2800 series
PIN DELL Latitude C500, C600, C610,C640, C800, C810,
PIN DELL Latitude C400
PIN DELL Latitude D500-505-D600- D800-500M-600M
PIN DELL Latitude 810 , Precision M70
PIN DELL Latitude D800 8500/8600/M60 Series
PIN DELL Latitude D400
PIN DELL Latitude D410
PIN DELL Latitude D620
PIN DELL Latitude D620 ( 9CELL - UPTO 4H )
PIN DELL Latitude D820
PIN DELL Latitude D820 ( 9CELL - UPTO 4H )
PIN DELL Inspiron 700M- 710M
PIN DELL Inspiron 700M- 710M (ORIGINAL)
PIN DELL Inspiron 700M- 710M ( 8CELL - UPTO 4H )
PIN DELL Inspiron 700M- 710M ( 8CELL - UPTO 4H ) (ORIGINAL)
PIN DELL Inspiron 630M 640M E1405 XPS M140
PIN DELL Inspiron 630M 640M E1405 XPS M140 ( 9CELL - UPTO 4H )
PIN DELL Inspiron E1505 - 6400
PIN DELL Inspiron E1505 - 6400 ( 9CELL - UPTO 4H )
PIN DELL Inspiron 6000, 9200, 9300, 9400, E1705, XPS M170.
PIN DELL XPS M1210, M1040. (5300mA)
PIN DELL XPS M1210, M1040. (6600mA)
PIN DELL XPS M1210, M1040. (ORIGINAL)
PIN DELL Inspiron 1520 1521 1720 1721 & Vostro 1500 1700 series
PIN DELL VOSTRO 1400. (4800mA)
PIN DELL VOSTRO 1400.(ORIGINAL)
PIN DELL VOSTRO 1500, 1700. (4800mA)
PIN DELL VOSTRO 1500, 1700.(ORIGINAL)
PIN DELL VOSTRO 1500, 1700.( 9CELL - UPTO 4H )


BATTERY PH - COMPAQ - Brandnew FULL Box
PIN CompaQ EVO N400, N400C, N410 series
PIN CompaQ EVO-700-1500-1700-1800-100V…….series
PIN CompaQ EVO N150, N200…….series
PIN CompaQ EVO N600, N610, N620, N600c, N610c, N620c
PIN CompaQ AMADA M300-E500-M700
PIN CompaQ AMADA 1700, 1750
PIN COMPAQ HP Nc4000, Nc4010
PIN COMPAQ HP Nx500, Nc6000, Nc8000, V1000
PIN Compaq Presario 700 Series, Evo N105, N115, N160
PIN Compaq Presario 1900
PIN Compaq Presario 1200, Presario 1600, Presario 1800
PIN HP PRISARIO 2100-2500-9005 - OMNIBOOK 4100-4500
PIN Compaq Presario 2700, Evo N180 , , N2700
PIN Compaq Compaq Evo N160, N800, N1000, Presario 900, 1500, 1700, 2800
PIN HP PRISARIO 3000-3080 series
PIN COMPAQ N800/N1000 Series/Presario 900/1500/1700/2800
PIN HP Omnibook XE3 Series/Pavilion 5000 Series
PIN HP Omnibook XE/XE2/Pavilion N3000 Series
PIN HP Omnibook 6000 Series
PIN HP Pavilion ZD8000/ZV5000/ZV5200/ZV6000/ZX5000/R3000/X6000/Nx9100
PIN HP Pavilion ZD7000/ZD7010/ZD7030/ZD7040/ZD7090/ZD7998
PIN HP Pavilion ZT1000/XZ100/XZ200/ XT1000/XT1500 series
PIN Pavilion ZT3000 Series/Presario X1000 NX7000/7010
PIN HP Pavilion ZE1000/XF328 Series
PIN HP NC4000, NC4010
PIN HP Business NC4200 NC4400 TC4200 TC4400
PIN HP Nc6100, Nc6200, Nx6110, Nx6120
PIN HP Nc6100, Nc6200, Nx6110, Nx6120 (ORIGINAL)
PIN HP Nc 8200
PIN HP Nc 8200 (ORIGINAL)
PIN HP NX9000 Series/Omnibook ZE4000/ ZE4500/ZE4100/ ZE 5000/ R3000
PIN HP Pavilion DV1000/ZE2000/DV4000/M2000/V4000
PIN HP Pavilion DV1000/ZE2000/DV4000/M2000/V4000 ( 12CELL - UPTO 4H )
PIN HP Pavilion DV3000 V6000 & HP DV2000 DV6100 DV6200
PIN HP Pavilion DV3000 DV2000 DV6100 DV6200 ( 12CELL - UPTO 4H )
PIN HP Pavilion DV8000
PIN HP Pavilion DV9000
PIN HP Compaq Tablet PC TC100 TC1000, TC1100 series
PIN HP Business H520 (ORIGINAL)
PIN HP Business H6520S


BATTERY ACER - Brandnew 100% FULL Box
PIN BTP-41D1 Acer Trave mate 350, 360 series
PIN BTP-43D1 Acer Trave mate 230, 23x, 280 series
PIN BTP-34A1 Acer TravelMate 520, 520iT, 521, 521T, 521TE,
PIN BTP-42C1 Acer Trave mate C100 C102 C104 C110 C111 TabletPC
PIN BTP-36D1 Acer TravelMate 350, 351, 352, 353, 354
PIN BTP-39D1 Acer TravelMate 620, 630
PIN BTP-03.003LF Acer TravelMate 4000
PIN BTP-03.003LF Acer TravelMate 370 Series, 380 Series
PIN BTP-73E1 Acer TravelMate 370 Series, 380 Series, Aspire 1300XC…
PIN BTP-58A1 Acer ASPIRE 1610 SERIES, TRAVELMATE 2000 SERIES,
PIN BTP-44A3 Acer Aspire 1400, Amilo D8800, Amilo D8820
PIN BATB32L ACER Aspire 2000, 2010, 2012WLCi, 2012WLMi
PIN SQ-1100 ACER Aspire 1450, Ferrari 3000, 3200, 3400,
PINr CGP-E/618AE Acer TravelMate 330, 340
PIN LIP-8198QUPC SY6 cer TravelMate 2300, 2400, 4000, 4100
PIN BATCL 50L Trave mate 290, 2350, 4053 series
PIN AR-650L Trave mate 650 660 800 6000 8000 series Ferrari 3000 3200
PIN LAC204 Acer Aspire 4310, 4320,4520,4710, 4720, 4920 NEW !
PIN LAC204 Acer Aspire 4310, 4320,4520,4710, 4720, 4920 NEW (ORIGINAL)
PIN BATEFL50L6C40 ACER Aspire 3600, 5600, 5700 Series
PIN BATEFL50L6C40 ACER Aspire 3600, 5600, 5700 Series (ORIGINAL)


BATTERY APPLE - Brandnew 100% FULL Box
PIN Apple Powerbook G4 15" 110-AP015-10-0 series
PIN Apple Powerbook 13" B-5994 series
PIN Apple MacBook 13.3'' (P/N:, Model: A1185) series NEW! (ORIGINAL)
PIN Apple MacBook Pro (P/N:, Model: A1175) series NEW! (ORIGINAL)
PIN Apple Powerbook Pro 17" MC-MBOOK17 series

Và còn nhiều Linh kiện Phụ kiện PC và Laptop

Hãy gọi ngay cho chúng tôi: 04- 3.566 6175 - 0976 771189
Gặp Ms Vy
Công ty TNHH Máy văn phòng SunPC
Số 7 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội
(Đầu Ngã tư sở)
Nick yahoo: sunpc_vy
_________________________________________

Mọi chi tiết xin liên hệ

Công ty TNHH máy văn phòng SunPC

ĐC: Số 7 Vưong Thừa Vũ - Thanh xuân - Hà Nội

ĐT: 04.35666175 - 0976771189

Làm hài lòng Quý khách là mục tiêu theo đuổi của chúng tôi !

Số lượt xem: 6909
Lưu lại

(0) phản hồi
Chưa có phản hồi nào


Tạo mã khác

 


Thông tin nhà cung cấp
Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ t
 
Tên tài khoản: sunpc_vy
Họ và tên: Trần Vy
Email: sunpc_vy@yahoo.com
Điện thoại: 0435666175, 0976771189
Địa chỉ: Số 7 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân
YM: sunpc_vy
Thông tin thêm:

Sản phẩm khác cùng nhà cung cấp
 • Adapter IBM - ALL Brandnew 100%.
 • Adapter DELL - ALL Brandnew 100%.
 • AC Adapter for HP Pavilion zv6000 & Compaq Presario R4000, Output: DC18.5V 6.5A
 • ACER AC Adapter (loại xịn), Output: 19V-7.3A, 19V-7.9A
 • Dell 19.5V 4.62A AC Adapter
 • DELL AC Adapter ,Output: 19.5V 7.7A, 19.5V 6.7A
 • DELL AC Adapter Output: 20V-2.5A, 20V-3.5A, 20V-4.5A,
 • Fujitsu 19V 3.16A, 19V 4.22A AC Adapter
 • HP- COMPAQ 18.5V 4.9A AC Adapter
 • HP- COMPAQ AC Adapter, Input: 100V - 240V, Output: 18.5V-6.5A
 • HP- COMPAQ AC Adapter, Input: 100V - 240V , Output: 19V-7.1A
 • Fujitsu 16V 3.36A AC Adapter
 • Dell 19.5V 3.34A AC Adapter
 • ACER AC Adapter (loại xịn), Output: 19V- 4.74A
 • ACER AC Adapter , Output: 19V-3.16A, 19V-3.42A
 • Thế giới Pin Laptop - Nhiều giá rẻ!
 • Thế giới Adapter Laptop - Nhiều giá rẻ tại Hà Nội
 • Cáp chuyển đổi VGA sang DVI
 • Đầu chuyển VGA - DVI - LCD
 • Cáp chuyển đổi VGA
 • cáp màng hình VGA
 • Cáp printer USB to LPT
 • Webcam tự nhận
 • Ram Laptop RAM DD II 2Gb PC 533/667/800
 • Ram Laptop RAM DD II 512Mb PC 533/667
 • Ram Laptop RAM DD II 1Gb PC 533/667/800
 • Ram Laptop RAM SD 512Mb PC 133
 • Ram Laptop RAM DD 256Mb PC 266/333
 • Ram Laptop MICRO RAM DDR 256Mb PC333
 • Ram Laptop RAM DD 1Gb PC 266/333
 • Ram Laptop RAM DD 512Mb PC 266/333
 • Pin IBM - Brandnew 100% Bull Box.
 • Adapter compaq - hp, dell, acer, ibm, toshiba, sony vaio,... nhiều rẻ !
 • ADAPTER ACER 19V-3.16A
 • ADAPTER ACER 19V-4.74A
 • ADAPTER ACER 19V-7.3A
 • Pin Dell - Brandnew 100% Bull Box.
 • Pin Sony Vaio - Brandnew 100% Bull Box
 • Cứu dữ liệu, diệt virus, spyware, bảo trì bảo dưỡng sửa chữa máy tính, máy in, m
 • Tivi Box cho màn hình LCD
 • Tivi Box Gadmei 3820E
 • ADAPTER ACER 19V-3.42A
 • Cặp Laptop.
 • Case cấu hình cao phù hợp cho các bạn Vẽ hoạ đồ - Chơi Game !
 • Ổ cứng ngoài Laptop 320Gb SATA (cắm cổng USB)
 • Ổ cứng ngoài Laptop 250Gb SATA (Cắm cổng USB)
 • Ổ cứng ngoài Laptop 120Gb SATA (Cắm cổng USB)
 • Ổ cứng ngoài 80Gb SATA Laptop (cắm cổng USB)
 • Ổ Cứng ngoài 160Gb ATA Laptop (cắm cổng USB)
Danh mục con

Tìm kiếm nâng cao

Thiết bị bán lẻ


Sản phẩm xem nhiều nhất
Laptop Japan đa dạng : Toshiba, Panasonic, Hitachi, Nec, IBM...
Laptop mini MSI U100
Pin IBM, sony vaio, compaq - hp, dell, toshiba, acer ... nhiều rẻ !
MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS - 688 / OUDIS - 2600
LAPTOP SONY VAIO VGN-NR485E
Tổng hợp s.phẩm siêu thị trực tuyến FPT
SONY VAIO VGN-SZ640N05
Lenovo S9 Black (59017387): Hàng công ty FPT phân phối
Axioo MNS 0222
Cặp Laptop.
vimua -FPT Báo giá Latop < 10 triệu VND
Balô Kinetik dành cho Fan của Logitech
Apple Macbook Pro (MB985ZP/A)
MSI MINI U100 - CẤU HÌNH KHỦNG GIÁ KHÔNG THỂ RẺ HƠN
MÁY LAPTOP Gateway T-1616 .New 100%-Webcam
Apple MacBook White (MC240ZP/A)
Gateway MD7818U
HP PAVILION DV3Z BRONZE RM72 2.1GHz
Apple MacBook Pro (MB990ZP/A)
HP Compaq 6530s (ND197PA)  ( Gồm VAT+ vận chuyển) - Mới 100% FPT phân phối - Giao Toàn Quốc

Sản phẩm mới cập nhật
Adapter compaq - hp, dell, acer, ibm, toshiba, sony vaio,... nhiều rẻ !
Pin Dell - Brandnew 100% Bull Box.
Pin Sony Vaio - Brandnew 100% Bull Box
Cặp Laptop.

Sản phẩm bán chạy
MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS - 300/ OUDIS - 2600B / OUDIS - 2519
MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS - 688 / OUDIS - 2600

Sản phẩm cùng danh mục

Tỷ giá ngoại tệ
 • Mua vào
 • Chuyển khoản
 • Bán ra
 • AUD
 • 21,827.98
 • 21,959.74
 • 22,299.54
 • THB
 • 680.04
 • 680.04
 • 710.17
 • SGD
 • 16,901.44
 • 17,020.58
 • 17,353.22
 • SEK
 • -
 • 3,222.41
 • 3,285.39
 • RUB
 • -
 • 638.56
 • 783.08
 • NOK
 • -
 • 3,826.01
 • 3,900.79
 • MYR
 • -
 • 6,899.73
 • 7,034.57
 • KWD
 • -
 • 75,214.30
 • 76,991.65
 • KRW
 • -
 • 17.61
 • 21.60
 • JPY
 • 263.65
 • 266.31
 • 270.43
 • INR
 • -
 • 443.03
 • 462.66
 • HKD
 • 2,632.80
 • 2,651.36
 • 2,703.18
 • GBP
 • 32,881.89
 • 33,113.69
 • 33,558.89
 • EUR
 • 28,755.56
 • 28,842.09
 • 29,229.86
 • DKK
 • -
 • 3,862.99
 • 3,938.49
 • CHF
 • 23,570.82
 • 23,736.98
 • 24,104.27
 • CAD
 • 20,772.85
 • 20,961.50
 • 21,285.84
 • USD
 • 20,830.00
 • 20,830.00
 • 20,834.00
(Nguồn: Vietcombank)

VnBestShop.com » Máy vi tính » Máy tính xách tay
Toàn bộ danh mục sản phẩm
Chức năng hữu ích Quyền hạn của VnBestShop.com